Kategoriarkiv: Uncategorized

Hur går det?

Jotack, det går rätt bra för förlaget.

Det vill säga, inte ekonomiskt. Det kostar ungefär sju hundra kronor per bok att publicera via Publit (hälften går till registreringen i Bokinfos förlagskatalog, som gör boken tillgänglig i princip globalt). Jag har sålt sammanlagt sex böcker (fyra av Den Sociala staden, två av Tre texter), vilket inbringar cirka en hundralapp brutto. Med andra ord, jag betalar för att ge ut böcker, och så kommer det nog att fortsätta vara så länge det handlar om att göra gamla texter tillgängliga på nytt. Jag skulle gå jämnt upp någonstans omkring femtio ex per bok.

Så många blir det nog inte eftersom böckerna samtidigt finns gratis tillgängliga som pdf-filer. Men där går det desto bättre. Båda tomträttsböckerna har passerat femtiostrecket nerladdningar (som registreras av Diva), sammanlagt ungefär 120. Det är jag nöjd med, för en femton år gammal avhandling. Jag är glad för att det finns intresse för en annan sorts stadsutveckling än den som idag förstör livsmiljöer i stort som i smått. Den tredje boken har ännu bara sju nerladdningar, kanske för att jag medvetet marknadsfört den som ”gamla texter”.

Förlagsprojektet är ännu på experimentstadiet, det gäller inte minst böckernas formgivning. Men så långt är jag mer än nöjd. Det har varit värt pengarna.

Gamla texter om rasism

Förlagets tredje bok är dessvärre aktuellare än jag hade önskat. Åter är det förläggarens egna texter, och den här gången tre texter om den organiserade rasismen under första hälften av nittiotalet. Den första en sociologisk analys av den militanta rasismens aktivister, såvitt jag vet den enda som genomförts i Sverige; den andra om hur den fransk-belgiska ”nya högerns” idéer hittade till Sverige (den är fortfarande lite aktuell); och den tredje en obearbetad researchtext om de ”intellektuella” som så småningom utgjorde stommen i cbd products omgörning av Sverigedemokraterna.

Det finns alltså saker i dessa texter som ännu är aktuella, men jag ger i första hand ut dem som historiska dokument. Som vanligt när det gäller förlagets akademiska texter publiceras boken parallellt som pdf. Varsågoda!

Jag återkommer inom kort om den fortsatta utgivningen. Det kommer även böcker som jag inte själv skrivit!

PDF

Nu startar en ny blogg!

I bloggen Enskedetrilogin kan ni följa hur den sista delen i serien växer fram. Jag översätter delar av min avhandling The Social City (2001) till svenska. Läs om hur det var att leva i den radikala utopin Enskede när seklet var ungt. Den första posten handlar om en av dem som imponerades av samhällsexperimentet, den amerikanske journalisten Marquis W. Childs.

Välkommen till ett nytt förlag

Förlaget heter kommunard och tar egendomsgemenskap på allvar. Alla utgåvor kommer samtidigt att publiceras som kostnadsfria pdf-filer. Var och en kan välja hur hen helst vill läsa. För bokpublicering används tjänsten publit.se.

Andra boken

ddf54bb061def44faac24a4d281a3f075e05ae5b_thumb

Här är förlagets andra bok, den tredje i ordningen i det jag kallar Enskedetrilogin (det vill säga återpubliceringen av mitt, Mats Delands, avhandlingsarbete från åren 1996-2000). Den här boken innehåller två tidskriftsartiklar och en längre rättshistorisk text från min licentiatuppsats. Alltihop handlar om tomträtten och försöken, för drygt hundra år sedan, att komma till rätta med spekulationen i ökande markvärden. Bortsett från att jag vill hålla mina gamla texter tillgängliga känns det som om ämnet är synnerligen aktuellt.

Som vanligt publiceras boken både som vanlig bok, och som gratis pdf-fil.

PDF

Första boken

 

9789198266603-thumb

Den här boken är den första i en serie av tre, som bygger på mitt gamla avhandlingsprojekt. Det har blivit aktuellt på nytt i takt med att marknadens grepp över storstädernas bostadspolitik har stärkts.

Den första boken berättar om de tankar som fanns bakom den sociala bostadspolitikens första steg. Genom ett massivt offentligt ägande skulle staden ta kontroll över sin egen expansion och styra hur den ville utvecklas, såväl i det stora som det lilla. Politiken utmärktes av den tidens klasskonflikter och kontrollpatos – även det saker vi sett återkomma – men den frihet det offentliga ägandet gav kan också kallas en sorts socialism – som Yngve Larsson sa, kommunalsocialism:

PDF