månadsarkiv: december 2015

Hur går det?

Jotack, det går rätt bra för förlaget.

Det vill säga, inte ekonomiskt. Det kostar ungefär sju hundra kronor per bok att publicera via Publit (hälften går till registreringen i Bokinfos förlagskatalog, som gör boken tillgänglig i princip globalt). Jag har sålt sammanlagt sex böcker (fyra av Den Sociala staden, två av Tre texter), vilket inbringar cirka en hundralapp brutto. Med andra ord, jag betalar för att ge ut böcker, och så kommer det nog att fortsätta vara så länge det handlar om att göra gamla texter tillgängliga på nytt. Jag skulle gå jämnt upp någonstans omkring femtio ex per bok.

Så många blir det nog inte eftersom böckerna samtidigt finns gratis tillgängliga som pdf-filer. Men där går det desto bättre. Båda tomträttsböckerna har passerat femtiostrecket nerladdningar (som registreras av Diva), sammanlagt ungefär 120. Det är jag nöjd med, för en femton år gammal avhandling. Jag är glad för att det finns intresse för en annan sorts stadsutveckling än den som idag förstör livsmiljöer i stort som i smått. Den tredje boken har ännu bara sju nerladdningar, kanske för att jag medvetet marknadsfört den som ”gamla texter”.

Förlagsprojektet är ännu på experimentstadiet, det gäller inte minst böckernas formgivning. Men så långt är jag mer än nöjd. Det har varit värt pengarna.